ortodoxie


România și opțiunea conservatoare

O parte importantă a unei doctrine politice, pe lângă aspectele economice, sociale și de guvernare, include atitudinea față de religie. Că modernismul acesta turbat lucrează cu sau împotriva acestui aspect, că dumneavoastră înșivă considerați că avem sau nu nevoie de credință, sau vedeți un conflict între cunoașterea intuitivă și cea rațională, nu are relevanță în viața cetății decât pentru ceea va urma. Pentru trecut, în cele din urmă, spațiul lărgit a ceea ce numim civilizație iudeo-creștină, fermentul și liantul realității pe care o trăim azi, a fost modelat […]

Sfanta-Sofia